Contact: 088-2004400

De nieuwe WLTP wetgeving - meer transparantie

In Europa moeten alle nieuwe auto’s worden getest op de uitstoot van vervuilende stoffen, CO2 uitstoot en het brandstofverbruik. Tot 1 september 2017 werd er getest volgens de NEDC testmethode maar in de praktijk bleek dat het werkelijke verbruik en de uitstoot afweken van de NEDC resultaten. Daarom is er nu de WLTP methode, de Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure. Deze onderzoekmethode is gemoderniseerd en uitgebreid met nieuwe variabelen zodat de test meer een gemiddelde autorit in de praktijk evenaart.


In de animatie van de Nederlandse brancheorganisatie RAI Vereniging hiernaast wordt deze nieuwe meetmethode op een eenvoudige manier uitgelegd. 
Wat betekent dit voor mij als Mercedes-Benz rijder?

De introductie van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Mercedes-Benz rijders profiteren van de WLTP, aangezien de procedure een realistischer voorstelling geeft van het brandstofverbruiks en de uitstoot van verschillende automodellen. Door de nieuwe testomstandigheden zullen echter ook de CO2- en verbruikswaarden wijzigen. Om redenen die inherent zijn aan het proces, heeft een technisch identieke auto bij de WLTP een numeriek hogere CO2- en verbruikswaarde dan bij de NEDC (New European Driving Cycle). Dit komt bijvoorbeeld omdat de nieuwe cyclus rekening houdt met optionele uitrustingen en strengere testvoorwaarden toepast.

 

De WLTP levert nauwkeuriger waarden op.

Omdat de WLTP rekening houdt met de individuele uitrusting van elke auto, zijn de resultaten nauwkeuriger dan bij de NEDC; ze zijn als het ware voertuigspecifiek. Het verbruik wordt niet anders door de overgang naar de nieuwe WLTP-meetmethode, alleen het verschil tussen de gemeten waarden en het daadwerkelijk verbruik. Sinds september 2017 is er een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests geïntroduceerd in de auto-industrie; alle nieuw gecertificeerde automodellen worden getest volgens de WLTP-procedure. Tegelijkertijd worden er nog wel NEDC-cijfers op het gebied van verbruik en uitstoot bepaald en gepubliceerd in pers- en reclamemateriaal. Tussen nu en september 2018 certificeert Mercedes-Benz zijn productportfolio geleidelijk aan volgens de WLTP. Naar verwachting worden vanaf die datum de nieuwe WLTP-waarden opgenomen in alle brochures en publicaties van Mercedes-Benz. Voor uitloopmodellen zal nog wel het NEDC-verbruik worden weergegeven. 

 

Wat betekent het voor Mercedes-Benz rijders?

In de toekomst zullen Mercedes-Benz rijders bij het kiezen van hun optionele uitrustingen de CO2-emissies van hun auto nauwkeuriger kunnen berekenen dan voorheen. Ze kunnen bijvoorbeeld zien in hoeverre een schuifdak het brandstofverbruik beïnvloedt. Om voor duidelijkheid en maximale transparantie te zorgen, volgt Mercedes-Benz actief de introductiefasen van de WLTP en geeft het dealers en klanten gerichte informatie. Dit omvat ook een nieuwe vorm van informatie op basis van uitrustingsspecificatie: van het model met de laagste energiebehoefte tot de variant met de hoogste energievraag. Numeriek strekt de spreiding zich uit van ‘WLTP Low’ (minimale optionele uitrustingen) tot ‘WLTP High’ (maximale optionele uitrustingen).