Private Lease

Verkoopkanalen

De officiële verkoopkanalen van GomesLease zijn de website van GomesLease en de vestigingen van Gomes Noord-Holland B.V. Bij de verkoopkanalen zal ten alle tijden een afbeelding of vermelding van Keurmerk Private Lease staan als dit van toepassing is op het product.


Componenten

In het contract zijn de volgende kosten inbegrepen: 

  • Reparatie, onderhoud en banden
  • WA verzekering en cascodekking met een maximale eigen bijdrage voor personenwagens van €150 per niet verhaalbare schade; voor bestelwagens € 300,- per niet verhaalbare schade
  • Pechhulp binnenland en Europa
  • Wegenbelasting
  • Schadeherstel en glasreparatie
  • Afleveringskosten en verwijderingsbijdrage
  • Volle tank brandstof bij aflevering
  • Vervangend vervoer bij schade- en onderhoud na 24 uur.’’

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor personenwagens is € 150 per niet verhaalbare schade; voor bestelwagens is het € 300 per niet verhaalbare schade.


Registratie bij Stichting BKR

Wanneer u een private lease contract aangaat, wordt dit geregistreerd bij Stichting BKR onder de code OA (Operational Autolease). Private lease bestaat uit twee componenten: een financiële- en een service component (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Uitsluitend de financiële component wordt geregistreerd in CKI. Er geldt altijd een vaste afslag van 35% voor servicekosten. Het geregistreerde bedrag bedraagt 65% van de totaalsom. Hier volgt een voorbeeldberekening: U betaalt gedurende 36 maanden € 300,- per maand voor uw private lease auto. De waarde van het leasecontract bedraagt in totaal € 10.800,-. Van dit bedrag wordt 65%, ofwel € 7.020,-, geregistreerd.


Leaseovereenkomst voortijdig beëindigen?

Dan werkt Gomes Lease hieraan mee. Voorwaarde is wel dat de minimale looptijd van 12 maanden is verstreken. Je kunt de vaste opzegvergoeding eenvoudig zelf berekenen. Wij werken namelijk met een vast percentage van 15% over de resterende leaseperiode.


Een rekenvoorbeeld
Leasetermijn: € 249,-
Resterende leaseperiode: 12 maanden
De opzegvergoeding is: € 249 x 12 x 40% = € 1.195,20


Bovengrens opzegvergoeding
Er is een grens gesteld aan de opzegvergoeding. Bereken hiervoor het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die je hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die je tot dat moment had moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Het bedrag dat hier uitkomt, is de maximale opzegvergoeding die je betaalt.

 
Een rekenvoorbeeld
Leasetermijn obv 48 maanden € 249,-
Leasetermijn obv 36 maanden € 299,-
Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:
299 - 249 = 50,- x 36 maanden is € 1.800,-


In dit geval is de bovenste berekening voor jou het voordeligst. Deze € 1.195,20 is de opzegvergoeding die je dan aan ons moet betalen.


Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Gomes Lease betaald is op de dag dat je de auto komt inleveren.’’

Algemene voorwaarden. 

Aanvullende voorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden

Innameprotocol Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart