• Personenwagens
  • Bedrijfswagens
  • Trucks
  •  

 Debiteurenformulier privé-klant


Persoonsgegevens


 

 
 
 
 
 
 


Op rekening of automatisch incasso


 


Heeft u gekozen voor op rekening?
Lees stap 1 zorgvuldig door.Heeft u gekozen voor automatische incasso?
Ga naar stap 2 en vul alle velden in.


1. Op rekeningAanvraag op rekening
Uw aanvraag voor het laten geschieden van reparatie of levering op rekening wordt in behandeling genomen door onze debiteurenadministratie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvraag: Op rekening: Betaling dient uiterlijk 30 dagen na facturatie datum of levering te zijn ontvangen. De van toepassing voorwaarden worden u, na behandeling van uw aanvraag, per mail toegestuurd via onze debiteurenadministratie en zijn vanaf de ontvangstdatum van die mail van toepassing. Het is mogelijk dat wij afwijken van het aangevraagde betalingstermijn. In zo'n geval zullen wij u tijdig hierover informeren.2. Automatische incassoMachtiging automatische incasso
U verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gomes Noord-Holland B.V. gevestigd te Alkmaar, om openstaande facturen 14 dagen na facturatie datum te mogen incasseren van onderstaand rekeningnummer. De ondergetekende zal hierop toezien dat op onderstaand rekeningnummer voldoende saldo aanwezig is, zodat dit voor de bank geen reden kan zijn de debitering te storneren.


 
 
 


Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Gomes Noord-Holland B.V. en geeft toestemming om de bovenstaande ingevulde persoonsgegevens te verwerken.


  

Waar bent u naar op zoek?